ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา - wangphocity.go.th
Home arrow ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา arrow ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

Main Menu
Home
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยส่วนราชการภายใน/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
รายงานทางการเงิน
งานบุคลากร
ระบบการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมแผน/รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ติดต่อเทศบาล/รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาเทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
แผนที่แนวเขตเทศบาล
Other Menu
Administrator
DirectAdmin
Mambo Forum
ลิงค์เทศบาลในจังหวัด
หน่วยงานในอำเภอ
ลิงค์ท้องถิ่นในอำเภอ
<ระบบฐานข้อมูลออนไลน์>
ระบบเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
ระบบประหยัดพลังงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
รายงานประเมินมาตรฐาน
ระบบข้อมูลการศึกษา
เว็บไซต์น่าสนใจ

 รัฐบาลไทย
 กรมส่งเสริมฯ
 กรมการปกครอง
 จังหวัดกาญจนบุรี
 วิทยาลัยท้องถิ่น
 สำนักงาน กถ.
 คนไทยดอทคอม
 สถาบันพระปกเกล้า
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 สนง.กระจายอำนาจ
 ไทยทำเว็บ.คอม
 ท้องถิ่น.คอม
 ท้องถิ่นจังหวัดกาญจน์
 งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 ส.สันนิบาตเทศบาล
 สมาคมพนักงานเทศบาล
 ชมรมคนเทศบาล
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 กลุ่มเพื่อน ขรก.ท้องถิ่น
 ช่างโยธาไทย
 ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
เช็คเมล์

images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์กรมฯ
images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์เทศบาล
images/stories/star.gif www.hotmail.com
images/stories/gif/star.gif www.gmail.com
images/stories/gif/star.gif www.thaimail.com
images/stories/gif/star.gif www.yahoo.com

พยากรณ์อากาศ


 

 
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา PDF Print E-mail

เรื่่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร-12-ที่นั่ง-รถตู้27/06/2562

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเกาะกลางถนน ขอบถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำกระแซ4/07/2560

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเกาะกลางถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำกระแซ12/04/2559

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์24/08/2558

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพเทศบาลตำบลวังโพธิ์24/08/2558

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางชฏาพร อ่ำระมาด24/08/2558

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชาตรี คงสุวรรณ24/08/2558

ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน02/03/2558

ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.สายบ้านนายกฤษณ์ วัฒนกุล02/03/2558

ประกาศเรื่องชื่อผู้ผ่านการพิจรณา ชื่อโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายกฤษณ์ วัฒนกุล02/03/2558

ประกาศเรื่องผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ชื่อโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายกฤษณ์ วัฒนกุล2/03/2558

ประกาศเรื่องบันทึกผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ชื่อโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายกฤษณ์ วัฒนกุล19/01/2558

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางบุญช่วย คล้ายมณี6/01/2558

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายกฤกษ์ วัฒนกุล6/01/2558

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางสำเนียง อ่องจันทร์ 6/01/2558

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางสำเนียง อ่องจันทร์ 6/01/2558

เรื่่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวสายถ้ำกะแซ 1/09/2557

เรื่่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิค โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมลานจอดรถ สามแยกโรงพยาบาล1/09/2557

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก3/03/2557

เรื่่องสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล3/03/2557

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Hing Mast31/8/2556

เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์หยก17/7/2556
เรื่่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูบุษบา17/7/2556
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)1/10/2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)28/09/2555

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 3/09/2555

ประกาศผลการสอบราคาโครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายควบคุมการจราจรและทาสีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายควบคุมการจราจรและทาสีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ประกาศเรื่องผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
ประกาศเรื่องผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจร คสล.ชุมชนถ้ำกระแซเข้าแหล่งท่องเที่ยว
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายทางลงท่าน้ำซอย4
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาถนน คสล.ภายในถนนชุมชนถ้ำกระแซเชื่อมต่อถนนซอย 9
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วีไอพี 2ชี้น
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำสายทางลงท่าน้ำซอย4
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนถ้ำกระแซเชื่อมต่อถนนซอย9
ประกาศเรื่องพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

 

Latest News
ปฏิทิน/นาฬิกา
คณะผู้บริหารเทศบาล

images/stories/boss2.jpg

นายเชิดชัย ซิบเข

นายกเทศมนตรี

hotline
081-8804493

ท่านพอใจกับการบริการด้านใดมากที่สุด
  
สมาชิกของเรา
14 registered
0 today
0 this week
0 this month
Last: 86
Who's Online
We have 17 guests online
Syndicate
Visitors Counter
ท่านเป็นคนที่ 109280 ที่เข้าชมเว็บเรา
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.