รายงานการประชุม - wangphocity.go.th
Home arrow รายงานการประชุม

Main Menu
Home
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยส่วนราชการภายใน/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
รายงานทางการเงิน
งานบุคลากร
ระบบการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมแผน/รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ติดต่อเทศบาล/รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาเทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
แผนที่แนวเขตเทศบาล
Other Menu
Administrator
DirectAdmin
Mambo Forum
ลิงค์เทศบาลในจังหวัด
หน่วยงานในอำเภอ
ลิงค์ท้องถิ่นในอำเภอ
<ระบบฐานข้อมูลออนไลน์>
ระบบเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
ระบบประหยัดพลังงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
รายงานประเมินมาตรฐาน
ระบบข้อมูลการศึกษา
เว็บไซต์น่าสนใจ

 รัฐบาลไทย
 กรมส่งเสริมฯ
 กรมการปกครอง
 จังหวัดกาญจนบุรี
 วิทยาลัยท้องถิ่น
 สำนักงาน กถ.
 คนไทยดอทคอม
 สถาบันพระปกเกล้า
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 สนง.กระจายอำนาจ
 ไทยทำเว็บ.คอม
 ท้องถิ่น.คอม
 ท้องถิ่นจังหวัดกาญจน์
 งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 ส.สันนิบาตเทศบาล
 สมาคมพนักงานเทศบาล
 ชมรมคนเทศบาล
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 กลุ่มเพื่อน ขรก.ท้องถิ่น
 ช่างโยธาไทย
 ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

เช็คเมล์

images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์กรมฯ
images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์เทศบาล
images/stories/star.gif www.hotmail.com
images/stories/gif/star.gif www.gmail.com
images/stories/gif/star.gif www.thaimail.com
images/stories/gif/star.gif www.yahoo.com

พยากรณ์อากาศ


 

 
 
รายงานการประชุม PDF Print E-mail

รายงานหัวเรื่อง: การประชุมสภาประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสามัญสามัญครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลแห่งชาติครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา เทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
งานประชุมสภาประชาชนสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2556


รายงานการประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญผู้ ต่ง: ผู้แต่ง: ผู้แต่ง: ผู้แต่ง: สมที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555


รายงานการประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2554

รายงานการประชุมสภา
แห่งที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2554
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 รายงานประจำปี 2554
สภานิติบัญญัติสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2554
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2554 รายงานการประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2553รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2553 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่? 2 รายงานประจำปี 2553 สภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 รายงานการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2553


รายงานการประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2552
รายงานการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประจำปี 2552ครั้งที่2 ประจำปี 2552
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552
รายงานหัวเรื่อง: ปหัวเรื่อง: การะชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2552

รายงานการประชุมสภา ทศบาลประจปี 2551
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกประจำปี 2551
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2551
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2551
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
รายงานการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2551
รายงานการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่4 ประจำปี 2551

?

 

ปฏิทิน/นาฬิกา
คณะผู้บริหารเทศบาล

images/stories/boss2.jpg

นายเชิดชัย ซิบเข

นายกเทศมนตรี

hotline
081-8804493

สมาชิกของเรา
14 registered
0 today
0 this week
0 this month
Last: 86
Visitors Counter
ท่านเป็นคนที่ 109280 ที่เข้าชมเว็บเรา
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.