แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน - wangphocity.go.th
Home arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน

Main Menu
Home
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยส่วนราชการภายใน/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
รายงานทางการเงิน
งานบุคลากร
ระบบการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมแผน/รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ติดต่อเทศบาล/รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาเทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
แผนที่แนวเขตเทศบาล
Other Menu
Administrator
DirectAdmin
Mambo Forum
ลิงค์เทศบาลในจังหวัด
หน่วยงานในอำเภอ
ลิงค์ท้องถิ่นในอำเภอ
<ระบบฐานข้อมูลออนไลน์>
ระบบเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
ระบบประหยัดพลังงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
รายงานประเมินมาตรฐาน
ระบบข้อมูลการศึกษา
เว็บไซต์น่าสนใจ

 รัฐบาลไทย
 กรมส่งเสริมฯ
 กรมการปกครอง
 จังหวัดกาญจนบุรี
 วิทยาลัยท้องถิ่น
 สำนักงาน กถ.
 คนไทยดอทคอม
 สถาบันพระปกเกล้า
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 สนง.กระจายอำนาจ
 ไทยทำเว็บ.คอม
 ท้องถิ่น.คอม
 ท้องถิ่นจังหวัดกาญจน์
 งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 ส.สันนิบาตเทศบาล
 สมาคมพนักงานเทศบาล
 ชมรมคนเทศบาล
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 กลุ่มเพื่อน ขรก.ท้องถิ่น
 ช่างโยธาไทย
 ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

เช็คเมล์

images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์กรมฯ
images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์เทศบาล
images/stories/star.gif www.hotmail.com
images/stories/gif/star.gif www.gmail.com
images/stories/gif/star.gif www.thaimail.com
images/stories/gif/star.gif www.yahoo.com

พยากรณ์อากาศ


 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน PDF Print E-mail

แผนยุทธศาตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)

แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2558-2560)

แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2557-2559)

แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2556-2558)

แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2555-2557)

แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2554-2556)

แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2553-2555)

แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2552-2554)

แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2551-2553)


แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

แผนดำเนินงานประจำงบประมาณ 2554

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550


รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)1ตค.61- 31 มีค 62


 

ปฏิทิน/นาฬิกา
คณะผู้บริหารเทศบาล

images/stories/boss2.jpg

นายเชิดชัย ซิบเข

นายกเทศมนตรี

hotline
081-8804493

สมาชิกของเรา
14 registered
0 today
0 this week
0 this month
Last: 86
Visitors Counter
ท่านเป็นคนที่ 109280 ที่เข้าชมเว็บเรา
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.