ลิงค์ท้องถิ่นในจังหวัด - wangphocity.go.th
Home arrow ลิงค์ท้องถิ่นในจังหวัด

Main Menu
Home
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยส่วนราชการภายใน/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
รายงานทางการเงิน
งานบุคลากร
ระบบการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมแผน/รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ติดต่อเทศบาล/รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาเทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
แผนที่แนวเขตเทศบาล
Other Menu
Administrator
DirectAdmin
Mambo Forum
ลิงค์เทศบาลในจังหวัด
หน่วยงานในอำเภอ
ลิงค์ท้องถิ่นในอำเภอ
<ระบบฐานข้อมูลออนไลน์>
ระบบเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
ระบบประหยัดพลังงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
รายงานประเมินมาตรฐาน
ระบบข้อมูลการศึกษา
เว็บไซต์น่าสนใจ

 รัฐบาลไทย
 กรมส่งเสริมฯ
 กรมการปกครอง
 จังหวัดกาญจนบุรี
 วิทยาลัยท้องถิ่น
 สำนักงาน กถ.
 คนไทยดอทคอม
 สถาบันพระปกเกล้า
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 สนง.กระจายอำนาจ
 ไทยทำเว็บ.คอม
 ท้องถิ่น.คอม
 ท้องถิ่นจังหวัดกาญจน์
 งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 ส.สันนิบาตเทศบาล
 สมาคมพนักงานเทศบาล
 ชมรมคนเทศบาล
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 กลุ่มเพื่อน ขรก.ท้องถิ่น
 ช่างโยธาไทย
 ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

เช็คเมล์

images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์กรมฯ
images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์เทศบาล
images/stories/star.gif www.hotmail.com
images/stories/gif/star.gif www.gmail.com
images/stories/gif/star.gif www.thaimail.com
images/stories/gif/star.gif www.yahoo.com

พยากรณ์อากาศ


 

 
 
ลิงค์ท้องถิ่นในจังหวัด PDF Print E-mail

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

อ.เมืองกาญจนบุรี
1.ทม.กาญจนบุรี
2.ทต.ลาดหญ้า
28.ทต.ปากแพรก
3.ทต.หนองบัว
4.ทต.แก่งเสี้ยน
42.ทต.ท่ามะขาม

อ.ท่าม่วง
5.ทต.หนองขาว
6.ทต.หนองตากยา
7.ทต.สำรอง
40.ทต.ท่าล้อ
29.ทต.วังขนาย
30.ทต.ม่วงชุม
8.ทต.ท่าม่วง
31.ทต.วังศาลา
43.ทต.หนองหญ้าดอกขาว

อ.ท่ามะกา
9.ทม.ท่าเรือพระแท่น
10.ทต.ลูกแก
32.ทต.หนองลาน
33.ทต.ดอนขมิ้น
11.ทต.ท่าไม้
12.ทต.ท่ามะกา
13.ทต.หวายเหนียว
14.ทต.พระแท่น

อ.พนมทวน
15.ทต.ตลาดเขต
34.ทต.รางหวาย
35.ทต.หนองสาหร่าย
16.ทต.พนมทวน
44.ทต.ดอนเจดีย์

อ.ด่านมะขามเตี้ย
17.ทต.ด่านมะขามเตี้ย

อ.เลาขวัญ
18.ทต.เลาขวัญ
19.ทต.หนองฝ้าย

อ.หนองปรือ
20.ทต.หนองปรือ
36.ทต.หนองปลาไหล

อ.บ่อพลอย
21.ทต.บ่อพลอย
22.ทต.หนองรี

อ.ห้วยกระเจา
37.ทต.ห้วยกระเจา
38.ทต.สระลงเรือ

อ.ศรีสวัสดิ์
23.ทต.เอราวัณ

อ.ไทรโยค
24.ทต.น้ำตกไทรโยคน้อย
25.ทต.วังโพธิ์
45.ทต.ไทรโยค

อ.ทองผาภูมิ
26.ทต.ทองผาภูมิ
39.ทต.สหกรณ์นิคม
41.ทต.ท่าขนุน
46.ทต.ลิ่นถิ่น

อ.สังขละบุรี
27.ทต.วังกะ

 

ปฏิทิน/นาฬิกา
คณะผู้บริหารเทศบาล

images/stories/boss2.jpg

นายเชิดชัย ซิบเข

นายกเทศมนตรี

hotline
081-8804493

สมาชิกของเรา
14 registered
0 today
0 this week
0 this month
Last: 86
Visitors Counter
ท่านเป็นคนที่ 109280 ที่เข้าชมเว็บเรา
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.