เทศบัญญัติ/คำสั่งต่าง ๆ - wangphocity.go.th
Home arrow เทศบัญญัติ/คำสั่งต่าง ๆ

Main Menu
Home
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยส่วนราชการภายใน/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
รายงานทางการเงิน
งานบุคลากร
ระบบการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมแผน/รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ติดต่อเทศบาล/รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาเทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
แผนที่แนวเขตเทศบาล
Other Menu
Administrator
DirectAdmin
Mambo Forum
ลิงค์เทศบาลในจังหวัด
หน่วยงานในอำเภอ
ลิงค์ท้องถิ่นในอำเภอ
<ระบบฐานข้อมูลออนไลน์>
ระบบเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
ระบบประหยัดพลังงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
รายงานประเมินมาตรฐาน
ระบบข้อมูลการศึกษา
เว็บไซต์น่าสนใจ

 รัฐบาลไทย
 กรมส่งเสริมฯ
 กรมการปกครอง
 จังหวัดกาญจนบุรี
 วิทยาลัยท้องถิ่น
 สำนักงาน กถ.
 คนไทยดอทคอม
 สถาบันพระปกเกล้า
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 สนง.กระจายอำนาจ
 ไทยทำเว็บ.คอม
 ท้องถิ่น.คอม
 ท้องถิ่นจังหวัดกาญจน์
 งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 ส.สันนิบาตเทศบาล
 สมาคมพนักงานเทศบาล
 ชมรมคนเทศบาล
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 กลุ่มเพื่อน ขรก.ท้องถิ่น
 ช่างโยธาไทย
 ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

เช็คเมล์

images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์กรมฯ
images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์เทศบาล
images/stories/star.gif www.hotmail.com
images/stories/gif/star.gif www.gmail.com
images/stories/gif/star.gif www.thaimail.com
images/stories/gif/star.gif www.yahoo.com

พยากรณ์อากาศ


 

 
 
เทศบัญญัติ/คำสั่งต่าง ๆ PDF Print E-mail

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบัญญัติอื่น ๆ

เทศบัญญัติเรื่องหัวเรื่อง: การควบคุมกิจการให้บริการบนคุณแพ2552
เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2552
เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายและ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2552
เรื่องหัวเรื่อง : จัดจำหน่ายหัวเรื่อง: การจัดซื้อในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือทางก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1)ุท ธ ศักราช 2552
เทศบัญญัติเรื่องหัวเรื่อง: การควบคุกิจการที่เป็นอันตราย(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2552
เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2552
เทศบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็น(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2552
ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อและใช้งาน
คลังสินค้าและภาษีสรรพสามิต2542

 

ปฏิทิน/นาฬิกา
คณะผู้บริหารเทศบาล

images/stories/boss2.jpg

นายเชิดชัย ซิบเข

นายกเทศมนตรี

hotline
081-8804493

สมาชิกของเรา
14 registered
0 today
0 this week
0 this month
Last: 86
Visitors Counter
ท่านเป็นคนที่ 109280 ที่เข้าชมเว็บเรา
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.